EN
BG

Хотелиерство

Предоставяне на услуги базирани на съвременни технологии, са от решаващо значение за изграждане на добър имидж на хотели, курорти, cruise ships or some other hospitality, както и постигане на удоволетвореността на клиентите и изграждане на тяхната лоялност към компанията. Управлението на все по-големия информационен поток и осъшествяване на контрол става задължително и ключово условия за всяка компания в предоставането на комплексна услуга ето защо системната интеграция между различните системи играе решаваща роля за задържане на клиентите към дадена компания или услуга.

Използвайки Infinity Hospitality, ще имате възможност да се възползвате от следните:

  • Изграждане имиджа на компанията според вашите нужди
  • Повишаване удовлетвореността на клиентите, сътоветно и тяхната лоялност
  • По- висока производителност
  • Подобряване на обслужването на клиентите и тяхната гъвкавост
  • По-ниски разходи (лидерство в разходите)
Copyright 2013 AT CONSULT