EN
BG

Финансови услуги

В днешно време, икономическата кризата и нестрабилната политическа среда, принуждава всяка една финансова институция да търси начини за оптимизиране на своите приходи и разходи. Използвайки Инфинити решения за да улесни тяхната комуникация, което ще доведе до увеличаване на производителност и повишаване удоволетвореността на техните клиенти и не на последно място намаляване на техните разходи.

Нашите продукти са лесни за внедряване, работещи в реално време интерактивни приложения. Те позволяват на финасовите институции да бъдат по-гъвкави в оперативните си дейсноти, да са по достъпни за техните клиенти и подсигуряват повече печалба в дългосрочен план.

Две от най-големите банки в света и един фонд за кредитиране използват  Инфинити решения за:

  • Увеличаване на приходи и депозити
  • Подобряване обслужването на клиенти
  • Повишаване на ефективността на оперативните дейнсоти
  • Намаляване на разходите
Copyright 2013 AT CONSULT