EN
BG

Образование

Решенията, които предлагаме в сферата на образованието, спомагат за подобряване ефективността на преподаване, резултатите на студентите, ускоряват научно-изследователската дейност и възможностите за иновации, които повишават оперативната ефикасност и ефективност. Най-често използваната област на електронната система за провеждане на тестове е организирането и провеждането на изпити И получаване на незабавни резултати от проведените тестове. Системата притежава изключително интуитивен интерфейс и може да бъде използвана без необходимост от обучение или специални технически познания.Свидетелство за качеството на системата са многобройните внедрявания в частни фирми, като основната функционалност е използвана за провеждане на гласувания в конферентни зали и при презентиране на продукти и услуги.

Приложението е с изключително интуитивен и лесен за работа интерфейс, който дава възможност за динамично създаване на тестове и лесна и бърза подготовка.Резултатите се изчисляват автоматично, има възможност за експортиране на данните към Microsoft Excel. Поддържа се пълен архив на действията, което дава възможност за съпоставка на успеваемост при провеждане на различни тестове.

Copyright 2013 AT CONSULT