EN
BG

Правителство

В глобален мащаб всяко правителство води политика за намаляване на бюджетните разходи на администрацията, увеличаване на ефективността на потребителските услуги, предоставяне на алтернативни канали за достъп на гражданите в удобно за всеки време. Главната цел е с минимални разходи да се повиши качеството и достъпността на предлаганите услуги от администрацията.

АТ КОНСУЛТ разполага с адаптивни решения покриващи различните изисквания на админитрацията, позволяващи гъвкаво използване на информацията предоставяна на гражданите и намаляване необходимостта от човешкия фактор.

Промените в бизнес модела на публичните улуги е неизбежен, ако се стремим да отговорим на предизвикателствата на глобализацията, иновативните технологии, модернизацията и развитието на улсугите. Infinity серията са предназначени за подобряване на обществените услуги, увеличаване на ведомствената ефективност и адекватност.

  • Министерство на енергетиката и енергийните ресурси използва Инфинити, като система за автоматично получаване на отговор на най-често задаваните въпроси от страна на гражданите
  • Министерство на земеделието и храните използва Infinity Series като IVR система и автоматизирана FAQ система
  • Няколко общини в страната използват решението като интерактивен гласов портал за информация на гражданите и гореща телефонна линия за оставяне на сигнали за корупция и некоректно обслужване на гражданите.

Прилагането на Infinity IVR в държавната администрация води до:

  • Увеличаване на административния капацитет;
  • Увеличаване на броя на услугите предлагани за гражданите
  • Осигурява алтернативни начини за достъп до услуги и информация
  • И други

Чрез прилагането на Infinity IVR гражданите получават достъп до възможно най-

много имформация за дейността на администрацията 7х24

Достъпът до тази информация би трябвало да е възможен по всички начини – лице

в лице, по телефона, чрез интернет, печатни медии и др.

Copyright 2013 AT CONSULT